HuisInterieurTuin

De ideale woningen voor duurzame inzetbaarheid!

Als het aan gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden ligt, moeten de woningen van de toekomst uitsluitend nog betaalbaar  zijn en voorzien zijn van duurzame inzetbaarheid. De rol van techniek hierin is zeer groot. Juist ook om die reden maken ook veel organisaties op het gebied van techniek deel uit van de alliantie. Mede door de veranderde situatie door de wereldwijde pandemie, is er op dit moment een goede gelegenheid om te investeren in de juiste nieuwbouwwoningen. Bovendien was er ook voor de pandemie al sprake van een groot woningtekort. De volgende zaken kunnen hierin een belangrijke rol spelen om de zaken op orde te krijgen.

Energie en klimaat voorop

De belangrijkste uitgangspunten voor nieuwe woningen moeten energie en klimaat zijn. In de eerste plaats moeten de woningen natuurlijk energieneutraal zijn. Dit moet echter niet direct ook leiden tot een hoge prijs. Daarom is de rol van techniek ook sterk van belang. Door de juiste middelen te kiezen, zijn de woningen ook betaalbaar voor lage en middeninkomens te houden. Daardoor is er ook ruimte om de woningen klimaat adaptief te maken. Dit betekent dat de woningen ook in de toekomst voldoende te bieden hebben. Het is dan ook belangrijk om hele wijken op deze manier te ontwikkelen.  Zo moeten 90.000 woningen per jaar opgeleverd worden.

Investeren in woningbouw

Juist door te investeren in woningbouw op een duurzame manier, is de economische crisis op te vangen, stellen belanghebbenden in de techniek. Woningbouw is een belangrijk middel om voor werkgelegenheid te zorgen. Door hier nog meer de nadruk op te leggen, is te zorgen dat andere crisismaatregelen minder sterk nodig zijn. Terwijl dit ook op de lange termijn een positieve uitwerking kan hebben, juist doordat aan duurzame inzetbaarheid is gedacht. Zo verdienen de investeringen zich ook nog eens zelf terug. Het levert bovendien kansen op voor innovatie waar het gaat om duurzame inzetbaarheid. Daar is dan alleen maar nog meer ruimte voor, zodat deze ontwikkeling kan versnellen.
Duurzame inzetbaarheid

Hulp van de overheid

Het ontwikkelen van duurzame en betaalbare woningen moet deels ook door het rijk worden verzorgd. Zo is het belangrijk dat hulp wordt geboden bij het doen van grote investeringen. Het ontwikkelen en bouwrijp maken is bijvoorbeeld zeer kostenintensief. Alleen op die manier kunnen de vernieuwende woonwijken op de juiste wijze worden verzorgd. Zo kunnen bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen worden aangepakt. Wel is het ook belangrijk dat de overheid zorgt dat de juiste woningen worden gebouwd door bijvoorbeeld de bouw van meer sociale huurwoningen te stimuleren. Daarvoor zijn beleidsmaatregelen nodig. Daarnaast is het ook belangrijk om hiervoor voldoende geld vrij te maken. Zo is meer uit de mogelijkheden te halen.

Het benutten van een crisis

Door de coronapandemie is er een kans om andere crises beter aan te pakken. Zowel het woningtekort, als klimaatverandering kan nu voorrang krijgen door de juiste investeringen te doen. Dit is de visie die de verschillende belanghebbenden in de techniekwereld delen. Problemen op het gebied van wonen, klimaat, duurzame inzetbaarheid en energie worden op deze wijze allemaal aangepakt. De politiek kan hier dan ook een belangrijke rol in spelen door juist nu de investeringen te doen die hier altijd al waarde in hadden. Zo is ook nog eens de pandemie en de naderende economische crisis aan te pakken. Al deze redenen samen maken dit tot een belangrijke optie volgens experts.

Ook interessant voor jou

Menu