HuisInterieurTuin

Wanneer is het ventilatiesysteem op orde?

Het belang van goede ventilatie is al enige jaren een speerpunt. De laatste tijd is dit echter alleen maar nog belangrijker geworden, bijvoorbeeld omdat het de verspreiding van infectieziekten kan afremmen. Daarom is het dus ook van belang om te weten hoe een goed ventilatiesysteem dan op gebouwd is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel systemen niet goed op orde zijn. Door eens te bekijken wat hiervoor nodig is, is snel te bepalen of een systeem op orde is, of aanpassingen nodig heeft. De volgende punten spelen in ieder geval een rol als het gaat om goede ventilatie.

De eisen volgens het bouwbesluit

In de eerste plaats moet een ventilatiesysteem voldoen aan de minimumeisen zoals die in het Bouwbesluit zijn gesteld. Dit is al direct een belangrijk punt als het gaat om de problemen die in veel gebouwen heersen. Ongeveer één op de vijf ventilatiesystemen voldoet hier nog niet aan. Nu de noodzaak hoger is, is dit probleem dus ook meer aan de orde. Zo valt bijvoorbeeld op dat in veel scholen de ventilatie nog onvoldoende is. Op die manier is dus ook geen gezond binnenklimaat te realiseren. Met de oprichting van een speciaal team dat versnelt de scholen in het land helpt beter te ventileren moet dit opgelost worden.

Verschillen per situatie

Wat belangrijk is om te beseffen, is dat het ventilatiesysteem moet passen bij de functie van het gebouw. De manier van ventileren kan dus verschillen. Dit is echter ook direct een reden waarom dit lang niet in elk gebouw op orde is. Panden kunnen in de loop der tijd een andere functie krijgen. Waardoor dus ook de manier van ventileren zou moeten mee veranderen. Dit gebeurt echter lang niet altijd. Vergelijkbare problemen zijn een verandering in de bezettingsgraad van een gebouw of het doorvoeren van een verbouwing, zonder het ventilatiesysteem daarin mee te nemen. Controle hierop werd tot op heden ook onvoldoende uitgevoerd, stellen de experts.

Ventilatiesysteem groot

Versneld ventilatiesystemen aanpakken

Met de opkomst van het coronavirus is de aandacht voor ventilatie flink toegenomen. Veel ventilatiesystemen worden dan ook versneld aangepakt. Het openzetten van de ramen en deuren kan tijdelijk als goede oplossing dienen. Dit is echter vooral in de koude herfst- en wintermaanden vooral ook onaangenaam. De koude lucht is weliswaar vers, maar heeft andere negatieve bijwerkingen. Om die reden wordt ook versneld controle gedaan en aanpassingen doorgevoerd. Hiermee moet voorkomen worden dat vuile lucht, bijvoorbeeld vanwege virussen, te lang in ruimtes blijft hangen om massale besmettingen te veroorzaken. Hoewel hier nog veel debat over is tussen de verschillende experts en belanghebbenden. Dit maakt het echter nog altijd van belang.

Minimaal volgens het Bouwbesluit

Wie wil weten of een ventilatiesysteem in een bepaald gebouw voldoet, heeft daarvoor een duidelijke leidraad. Op dit moment wordt gesteld dat ventilatiesystemen volgens het Bouwbesluit voldoen aan de eisen. Daarop zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Al wordt wel gesteld dat recirculatie beter voorkomen kan worden en verse lucht aantrekken beter werkt. Ook wordt gekeken naar het doen van voldoende onderhoud op regelmatige basis. Dit neemt ook niet weg dat aanvullende maatregelen wel genomen mogen worden. Zo kan de lucht sneller en beter ververst worden. Zoals ook het toepassen van filters wordt aangeraden. Dit kan de lucht nog beter schoonhouden, zo is ook uit onderzoek naar voren gekomen.

Ook interessant voor jou

Menu